Setemane de culture furlane
Settimana della cultura friulana
18 - 28 Otubar - Ottobre 2020

“Una sbrinsia di sclipignadis”

In onôr di Aldo Tomè

Manià | Maniago

Teatri comunâl “G. Verdi”

Vie Umberto I, 53

La Citât di Manià i fâs fieste a Aldo Tomè, scritôr une vore preseât pes sôs contis, scritis te fevele di Manià, che lu rindin un naratôr vivarôs, ironic e sclet.

Dilunc de serade si ricuardarà la sô ativitât sociâl, artistiche e culturâl, cun contis, musichis, danzis e video in colaborazion cu lis associazions locâls.

Al vignarà ancje presentât un librut publicât in so onôr, cui siei scrits plui biei o inedits.

Prenotazion obligatorie, fin ch’al è puest.

tel: 0427 730016

mail: [email protected]

Calcola il percorso